Tomkovo náměstí, Brno 27%
Městská část: Sever (Husovice)
Doba vzniku/revitalizace: 13. století
Struktura: souvislá bloková
Funkce/význam: dopravní/okrskový