Obilní trh, Brno vyplňte dotazník

foto graf
75%
Městská část:
Střed (Město)
Doba vzniku/revitalizace:
konec 19. století
Struktura:
kompaktní bloková
Funkce/význam:
oddechová/okrskový
mapa
Možnost chodit 93%
Možnost stát 92%
Možnost sedět 79%
Možnost hrát si 100%
Možnost občerstvit se 100%
Dostupnost 100%
Dopravní bezpečnost 67%
Sociální bezpečnost 84%
Lidské měřítko 33%
Živý parter 33%
Vybavenost 47%
Vizuální zážitek 77%
Sluchový zážitek 67%
Kvalita vzduchu 100%
Pohoda prostředí 59%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Velkou část náměstí zabírá parková úprava, místní dětské hřiště je velmi oblíbené a hojně navštěvované. Na poměrně nízkém hodnocení má svůj podíl slabá vybavenost parteru, způsobená zejména charakterem okolní zástavby a přítomností stavebních proluk na jižní straně náměstí. Obilnímu trhu by prospělo zastavění proluk domy s atraktivním parterem, pomohlo by také oživení nefunkční fontány.