Projekt Moje náměstí se různými metodami věnuje zkoumání veřejných prostranství, zejména náměstí, s cílem dosáhnout co nejkomplexnějšího zachycení zkoumaného jevu. Centrem pozornosti je vztah kvality lidského života a formy zastavěného prostředí, konkrétně městských veřejných prostranství. Jedním z cílů projektu je zjistit, jaké vlastnosti by mělo mít kvalitní veřejné prostranství ve vztahu k lidským potřebám a jaká kritéria kvality by mělo splňovat, aby byly tyto potřeby v maximální možné míře naplněny.

Hodnocení jednotlivých náměstí probíhá třemi různými způsoby: metodou multikriteriálního hodnocení kvality (pohled architekta-urbanisty), analýzou života (pohled sociologa) a dotazníkovým šetřením (pohled uživatele náměstí). Výsledky pozorování jednotlivými metodami je možné vzájemně porovnávat, jejich závěry se tak mohou korigovat. Záměrně byly zvoleny metody analýzy veřejných prostranství založené na pozorování skutečnosti a na získávání poznatků od jejich přímých uživatelů.

 

Více informací o multikriteriálním hodnocení kvality náměstí najdete zde.

Ukázka výsledků analýzy života Halasova náměstí v Brně je zde.

Výsledky dotazníkového šetření a shrnutí akce Můj Mendlák – moje náměstí ke stažení zde.

 

Případné opakování hodnocení v budoucnu umožní srovnávat výsledky konkrétních prostranství v čase a zaznamenat jejich vývoj, nejen v kontextu místa a fyzických kvalit prostředí, ale i z hlediska proměn požadavků uživatelů. To pomůže hledat východiska pro neustálé zvyšování kvality veřejných prostranství. Cílem ovšem není standardizace kvality všech náměstí; klíčové je zohlednění jedinečného charakteru každého z nich.

Zjištěné informace by měly sloužit jako podklad pro státní správu a samosprávu, odborníky a studenty, zabývající se tvorbou veřejných prostranství. Zároveň by měly v praxi představit různé možnosti, jak poznávat veřejná prostranství.

 

kapucinske