Horácké náměstí, Brno vyplňte dotazník

foto graf
50%
Městská část:
Řečkovice a Mokrá Hora
Doba vzniku/revitalizace:
70. léta 20. století
Struktura:
sídlištní
Funkce/význam:
oddechová/okrskový
mapa
Možnost chodit 86%
Možnost stát 65%
Možnost sedět 38%
Možnost hrát si 100%
Možnost občerstvit se 0%
Dostupnost 76%
Dopravní bezpečnost 100%
Sociální bezpečnost 33%
Lidské měřítko 0%
Živý parter 0%
Vybavenost 0%
Vizuální zážitek 46%
Sluchový zážitek 100%
Kvalita vzduchu 100%
Pohoda prostředí 41%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Horácké náměstí je typickým příkladem parkově upraveného prostoru sídliště. Rozvolněná zástavba jej ohraničuje velmi neurčitě, budovám i prostranství celkově chybí lidské měřítko. Stejně jako na jiných sídlištích se zde nesetkáme s aktivním parterem ani bohatou nabídkou občanské vybavenosti.