Holandská, Brno vyplňte dotazník

foto graf
65%
Městská část:
Střed (Štýřice)
Doba vzniku/revitalizace:
2006-2012
Struktura:
areálová
Funkce/význam:
oddechová/místní
mapa
Možnost chodit 94%
Možnost stát 100%
Možnost sedět 77%
Možnost hrát si 0%
Možnost občerstvit se 67%
Dostupnost 51%
Dopravní bezpečnost 82%
Sociální bezpečnost 66%
Lidské měřítko 33%
Živý parter 67%
Vybavenost 19%
Vizuální zážitek 74%
Sluchový zážitek 33%
Kvalita vzduchu 100%
Pohoda prostředí 87%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Spielberk Office Center, ulice Holandská, je příkladem nově založeného veřejného prostoru s poměrně aktivním obchodním parterem a prostředím příjemným pro chodce. I zde však najdeme drobné nedostatky, jako například zbytečné překážky v pohybu chodců. Zásadní slabinou prostoru je však absence funkce bydlení, což vede k tomu, že jeho život je omezen pouze na pracovní dny.