Halasovo náměstí, Brno vyplňte dotazník

foto graf
55%
Městská část:
Sever (Lesná)
Doba vzniku/revitalizace:
60. léta 20. století
Struktura:
sídlištní
Funkce/význam:
obchodní/okrskový
mapa
Možnost chodit 47%
Možnost stát 100%
Možnost sedět 81%
Možnost hrát si 0%
Možnost občerstvit se 100%
Dostupnost 100%
Dopravní bezpečnost 33%
Sociální bezpečnost 55%
Lidské měřítko 0%
Živý parter 33%
Vybavenost 100%
Vizuální zážitek 31%
Sluchový zážitek 33%
Kvalita vzduchu 67%
Pohoda prostředí 13%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Halasovo náměstí slouží hlavně jako parkoviště. V jeho západní části se nachází klidnější, avšak neudržovaný prostor s devastovanými lavičkami. Prostranství nenabízí příliš možností k trávení volného času, jednou z mála atrakcí je kavárna na jeho jižním okraji. Pohybuje se zde velké množství lidí, proto by si jistě zasloužilo celkovou revitalizaci.
 
 

V dubnu 2014 byla uskutečněna analýza života Halasova náměstí v Brně na Lesné podle metodiky dánského architekta a urbanisty Jana Gehla. Mezi 7-23 hodinou, ve všední den a v neděli, jsme zaznamenávali počty chodců na jednotlivých vstupech na náměstí, trasy jejich průchodu prostranstvím, pobytové aktivity a také aktuální množství parkujících aut.

Tato analýza navázala na multikriteriální hodnocení kvality, které na Halasově náměstí proběhlo v březnu. Zatímco první část výzkumu byla zaměřena na analýzu možností vykonávat v prostoru náměstí různé aktivity, jeho druhá část, analýza života ve veřejném prostranství, už zkoumala aktivity samotné.

A k jakým poznatkům jsme dospěli? Výsledky si stáhněte zde.