Faměrovo náměstí, Brno vyplňte dotazník

foto graf
63%
Městská část:
Černovice
Doba vzniku/revitalizace:
14. století
Struktura:
rostlá venkovská
Funkce/význam:
obytná/místní
mapa
Možnost chodit 93%
Možnost stát 59%
Možnost sedět 72%
Možnost hrát si 0%
Možnost občerstvit se 67%
Dostupnost 88%
Dopravní bezpečnost 49%
Sociální bezpečnost 75%
Lidské měřítko 67%
Živý parter 33%
Vybavenost 67%
Vizuální zážitek 72%
Sluchový zážitek 0%
Kvalita vzduchu 100%
Pohoda prostředí 59%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Původní centrum Starých Černovic si stále zachovává svůj venkovský charakter, přestože domy, které jej vymezovaly z východu, musely ustoupit nájezdu na městský okruh. S tím souvisí i největší problém náměstí: všudypřítomný hluk. Náměstí by pomohlo opětovné uzavření kompaktní zástavbou, které by odstínilo hluk a lépe definovalo celý prostor.