Dominikánské náměstí, Brno vyplňte dotazník

foto graf
49%
Městská část:
Střed (Město)
Doba vzniku/revitalizace:
14. století
Struktura:
historická jádrová
Funkce/význam:
dopravní/celoměstský
mapa
Možnost chodit 59%
Možnost stát 73%
Možnost sedět 11%
Možnost hrát si 0%
Možnost občerstvit se 33%
Dostupnost 75%
Dopravní bezpečnost 49%
Sociální bezpečnost 67%
Lidské měřítko 67%
Živý parter 33%
Vybavenost 67%
Vizuální zážitek 65%
Sluchový zážitek 33%
Kvalita vzduchu 33%
Pohoda prostředí 40%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Řešení většiny problémů Dominikánského náměstí spočívá v omezení počtu parkujících aut. Tím by se uvolnil prostor a náměstí by se stalo přehlednějším. Méně frekventovaná místa by bylo možné využít pro různé pobytové aktivity, přičemž by se funkce prostranství změnila z dopravní na společenskou.