Chrlické náměstí, Brno vyplňte dotazník

foto graf
66%
Městská část:
Chrlice
Doba vzniku/revitalizace:
11. století
Struktura:
rostlá venkovská
Funkce/význam:
dopravní/okrskový
mapa
Možnost chodit 87%
Možnost stát 91%
Možnost sedět 68%
Možnost hrát si 0%
Možnost občerstvit se 33%
Dostupnost 100%
Dopravní bezpečnost 67%
Sociální bezpečnost 91%
Lidské měřítko 33%
Živý parter 33%
Vybavenost 53%
Vizuální zážitek 76%
Sluchový zážitek 67%
Kvalita vzduchu 100%
Pohoda prostředí 65%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Skromný prostor ve středu náměstí je příjemně řešen, jeho dominantu tvoří pomník obětem první a druhé světové války. Lavička ve stínu stromů vybízí k zastavení. Celkové hodnocení negativně ovlivňuje nižší zastoupení vybavenosti a skutečnost, že některé stavby jsou odsazeny od uliční čáry a nevytvářejí atraktivní parter. Většina plochy náměstí je věnována dopravě.