Česká – Joštova, Brno vyplňte dotazník

foto graf
77%
Městská část:
Střed (Město)
Doba vzniku/revitalizace:
2. pol. 19. století/2010
Struktura:
historická jádrová
Funkce/význam:
dopravní/celoměstský
mapa
Možnost chodit 93%
Možnost stát 100%
Možnost sedět 78%
Možnost hrát si 33%
Možnost občerstvit se 100%
Dostupnost 95%
Dopravní bezpečnost 69%
Sociální bezpečnost 83%
Lidské měřítko 67%
Živý parter 67%
Vybavenost 67%
Vizuální zážitek 86%
Sluchový zážitek 33%
Kvalita vzduchu 100%
Pohoda prostředí 59%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Křižovatka ulic Česká a Joštova není náměstím, ale má relativně centrální charakter a patří mezi významná brněnská veřejná prostranství, zasluhující pozornost odborníků i občanů. Ulice prošly v roce 2010 revitalizací, spočívající v reorganizaci dopravy, opravě chodníků, osazení mobiliáře a stromů, přičemž se jim daří esteticky plnit funkci dopravního uzlu. Na hodnocení se odráží skutečnost, že některé budovy mají monumentální charakter bez živého parteru.