Burianovo náměstí, Brno vyplňte dotazník

foto graf
61%
Městská část:
Žabovřesky
Doba vzniku/revitalizace:
18. století
Struktura:
souvislá bloková
Funkce/význam:
oddechová/okrskový
mapa
Možnost chodit 67%
Možnost stát 74%
Možnost sedět 77%
Možnost hrát si 0%
Možnost občerstvit se 67%
Dostupnost 100%
Dopravní bezpečnost 33%
Sociální bezpečnost 76%
Lidské měřítko 67%
Živý parter 33%
Vybavenost 53%
Vizuální zážitek 74%
Sluchový zážitek 33%
Kvalita vzduchu 67%
Pohoda prostředí 65%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Jedinečnou dominantou Burianova náměstí je kaple situovaná v jeho středu. Odpočinkový prostor po boku kaple je velmi příjemně řešený, k vytvoření klidného zákoutí využívá svažitého terénu. Vhodné by bylo doplnění přechodu pro chodce v severovýchodní části náměstí, jeho celkové kvalitě by také prospělo zastavění proluk, zejména proluky se sběrným dvorem, a využití zákoutí při vyústění Šmejkalovy ulice. Pozitivním prvkem je přítomnost vybavenosti v podobě restaurací a prodejen s potravinami.