Bosonožské náměstí, Brno vyplňte dotazník

foto graf
69%
Městská část:
Bosonohy
Doba vzniku/revitalizace:
12.-13. století
Struktura:
rostlá venkovská
Funkce/význam:
obytná/okrskový
mapa
Možnost chodit 100%
Možnost stát 51%
Možnost sedět 71%
Možnost hrát si 100%
Možnost občerstvit se 33%
Dostupnost 80%
Dopravní bezpečnost 49%
Sociální bezpečnost 58%
Lidské měřítko 67%
Živý parter 33%
Vybavenost 67%
Vizuální zážitek 83%
Sluchový zážitek 100%
Kvalita vzduchu 100%
Pohoda prostředí 59%
 
 
Jak dosáhnout zlepšení? Hodnoceno: 2014
Bosonožské náměstí není živým centrem Bosonoh. Autobusy městské hromadné dopravy jej míjejí, chodí zde velmi málo chodců, a to se projevuje nízkým zastoupením občanské vybavenosti v jeho prostoru. Náměstí je vymezeno převážně jednopodlažní obytnou zástavbou. Kostel, potenciální dominanta náměstí, se ztrácí mezi vysokými stromy a zbytkové zatravněné plochy nejsou příliš atraktivní. Velká část náměstí slouží motoristům.